W Mučowje pola Wojerec saněruje hłubokotwarska firma tuchwilu ...

pjatk, 17. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Mučowje pola Wojerec saněruje hłubokotwarska firma tuchwilu zwjazkowu dróhu B 96. Wčera popołdnju su mjez wotbóčku do Kulowa a wjesnej kromu do směra na Wojerecy puć z prěnjej worštu asfalta pokryli. Dalša ma hišće slědować. Hórnikecy tuchwilu z Mučowa njedocpěješ. Foto: Gernot Menzel

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND