Wuwzaćny staw wulki narok

pjatk, 17. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske Nowiny namołwjeja swojich čitarjow pod nadpismom „Wostanjemy doma!“ dopisować, što za čas koronakrizy doma abo w zahrodce tak činiće. Kak kreatiwni sće a što wam k přeprěčenju tohole ćežkeho časa do mysli přińdźe, z čimž móhli so zaběrać. Pisajće nam na . K tomu podajće prošu hesło „Wostanjemy doma!“. Čakamy na waše dopisy, wobrazy a rysowanki a wuprajamy hižo nětko wutrobny dźak. Anja Nowakowa ze Sernjan pisa:

Kaž mnoho druhich staršich dźěłamoj – mandźelski a ja – tež přewažnje wot doma. Hižo pjaty tydźeń. Njejězdźu jako wučerka, kaž by poprawom měć było, wšědnje do šule, ale dźěłam wot doma. Nadźěłam nadawki, staju je do syće a k podatemu datumej dóstanu mejlki z přiwěškami, pjelnjene z fotami abo pdf-kami wróćo. Kontroluju wróćene nadawki na dospołnosć, wšitko druhe njeby móžno było. Wšako mam paralelnje hišće skoro štyrilětneho syna dohladować. Wón žedźi so za přećelemi a kubłarjemi z pěstowarnje a hišće njezrozumi, zo smój z mužom drje doma, ale zo mamoj tež dźěłać. Tak sej z nim hrajkam, jemu předčitam, tež paslu abo moluju, so z nim wuchodźuju, kolesuju, ale spjelnju tež domjace dźěło, nakupuju a přiwšěm zdźeržu strukturu dnja. Wulki to narok, nic jenož pola nas, w druhich swójbach runje tak. Wšako trjebaš hdys a hdys raz krótke wokomiki za sebje.

Wězo běch w minjenych tydźenjach wotměnjejo z kolegami tež w šuli, zo by so tam telefonowa słužba zaručiła abo by-li dźěćo tu było, nuzowje dohladowało. Porno dźěćom njemějach tónkróć jutrowne prózdniny, ale běch zaso wotměnjejo z kolegami w šuli nuzoweho dohlada dla. Muž jězdźi druhdy tež do firmy do Drježdźan. Dyrbju rjec, zo je so po času wšitko někak zarjadowało. Jenož prěni tydźeń běše hladajo na nowu situaciju kusk dźiwny. Ale njewěstosć, hdy što dale dźe, bě trašaca. A samo nětko, hdyž su prěnje wolóženja připowědźene, nichtó tak prawje njewě, kajki budźe přichodny čas. Njemóžu sej sprawnje předstajić, zo budźe přibližnje tak kaž do toho. Wěstotne naprawy budu nas zawěsće hišće cyłu chwilu dale přewodźeć. To budźe přichodne nowe wužadanje, kotremuž mamy so stajić, runje hdyž myslu na zdźěla jara derje pjelnjene rjadownje. A kak mam tam na přikład stajnje wěstotny wotstawk a hygieniske pokiwy dodźeržeć?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND