Z wurězanych hałzow walčki dźěłali

póndźela, 27. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dokelž njemóža wurězane hałzy na chodojtypalenju wotbyć, su Šnajdrecy tele dny w Pančicach-Kukowje z nich walčki dźěłali.  Foto: Jadwiga Šnajdrec Dokelž njemóža wurězane hałzy na chodojtypalenju wotbyć, su Šnajdrecy tele dny w Pančicach-Kukowje z nich walčki dźěłali. Foto: Jadwiga Šnajdrec
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND