Angažuja so za wjac zeleneho

póndźela, 27. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Rainer Gruß a Olaf Haase (wotlěwa) staj njedawno na Weigangowej w Budyšinje čerwjeny hłohonc sadźiłoj.  Foto: Uwe Menschner Rainer Gruß a Olaf Haase (wotlěwa) staj njedawno na Weigangowej w Budyšinje čerwjeny hłohonc sadźiłoj. Foto: Uwe Menschner

Budyšin (UM/SN). Mjez dźensnišimi Budy­šanami drje so lědma štó dopomina, zo měješe Weigangowa něhdy cyle hinaši charakter. Nětko je to normalna dróha předměsta w tak mjenowanej wilowej štwórći z mało zelenym. Něhdy pak bě to aleja z čerwjenymi hłohoncami (Rotdorn) na woběmaj bokomaj. Kaž na mnohich druhich hasach a naměstach je so tež tu w běhu lětdźesatkow wjele zeleneho zhubiło.

Skupina žonow a muži, lěta 2016 jako „Měšćanscy wozelenjerjo“ załožena, pak so z tym wotnamakać nochce. Woni chcedźa přinošować, zo by sprjewine město zaso zeleniše, pisaniše a kćějate było. Skupinje přisłuša wukubłany zahrodnik Olaf Haase, kiž wěnuje so hłownje kulojtym městnam wokoło štomow. Jeho zaměr je, zo wobydlerjo tele měst­na zwosadźeja a je hladaja. Tak chcedźa witalnosć štomow w měsće polěpšić.

Pola Rainera Grußa je mjenowana namoł­wa na wotewrjenej wuši storčiła. Woblubowany dźiwadźelnik Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, kiž je wot lěta 2018 na wuměnku, bě spontanje zwólniwy kmótřistwo za tajku městnosć wokoło štoma na Weigangowej přewzać. „Mi je wažne, zo ludźo sami něšto za swoju bydlensku štwórć činja“, wobkruća wón swój angažement.

A tak staj Rainer Gruß a Olaf Haase njedawno mały čerwjeny hłohonc sa­dźiłoj. Do toho bě Haase trěbne městno přihotował a tam kćějace rostliny nasadźał. „To pak dyrbjeli rostliny być, z kotrymiž móža tež překasancy něšto za­počeć, předewšěm pčołki a čmjeły.“

Olaf Haase wě, zo kćějace městna wo­ko­ło štomow, kotrež na někotrych ha­sach­ hižo su, ludźom posměwk do wo­bliča skuzłaja. „Bohužel pak nic wšitkim. Muster, kiž sym loni spřihotował, sta so z woporom wandalow.“ Měšćanski wo­zelenjer pak so wot toho zatrašić njeda a nadźija so wjele dalšich štomowych kmótow kaž Rainera Grußa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND