Nowe kompjutery za šulu

wutora, 28. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Digitalny pakt zmóžnja Hodźijej dospołnje nowe wuhotowanje

Hodźij (CK/SN). Po móžnosći hišće lětsa chce Hodźijska gmejna swoju zakładnu šulu z nowej kompjuterowej techniku wuhotować. To je tamniša gmejnska rada na swojim wuradźowanju minjeny štwórtk jednohłósnje schwaliła. Komuna dóstanje za to 97 600 eurow ze spěchowanskeho programa „Digitalny pakt za šule“. Pjenjezy chcedźa po słowach nawodnicy hłowneho zarjada Simony Kilank tež dospołnje wužiwać. 5 000 eurow za digitalnu taflu je tak a tak hižo w hospodarskim planje zapisane.

Předwidźane je, dwanaće rjadowniskich rumnosćow do syće zwjazać a z internetnym přistupom wuhotować. Kupić chcedźa 25 tabletow, k tomu 18 notebookow a 30 PCjow. Pjeć z nich trjebaja za dźěło z interaktiwnymi taflemi. Zakładna šula hižo dwě tajkej ma, jednu z njeju běchu hakle loni kupili. Nětko ma dalše pjeć digitalnych taflow dotalne stare zelene narunać. Dale inwestuja do tak mjenowaneho medijoweho wozyčka, zo móhli mobilne nastroje w tym času, hdyž so njewužiwaja, z milinu a aktualnymi programami zastarać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND