Plan za Kamjensku kupjel steji

wutora, 28. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenska płuwanska hala bě wospjet tema Budyskeho wokrjesneho sejmika. Hačrunjež su so jeho zapósłancy na dalše postupowanje dojednali, mjezsobne wumjetowanja wostanu. Zapósłanc SPD Gerhard Lemm měni, zo AfD kupjel za populizm znjewužiwa.

Kamjenc (UM/SN). Budyski wokrjesny sejmik je so na wčerawšim posedźenju na dalše postupowanje Kamjenskeje płuwanskeje hale dla dojednał. Jenož dwaj zapósłancaj hłosowaštaj přećiwo naćiskej wokrjesneho zarjada. Wobzamknjeny naćisk předwidźi, dotalne planowanja zakónčić a wotprědka započeć. „Wukopało so je, zo dotalny wotpohlad – kombinować sportowu a dožiwjensku kupjel – zwoprawdźomny njeje“, wuswětli naměstnik Budyskeho krajneho rady Udo Wićaz (CDU). Wotpowědne plany pokazuja, zo tajka měšana kupjel wo wjele wjac pjenjez płaći hač předwidźane 15 milionow eurow. A nimo toho njehodźi so – kaž wotpohladane – we wobłuku programa GRW Infra spěchować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND