Krok po kroku zaso normalny staw

srjeda, 29. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wjacore tydźenje su w Kamjenskej chorowni swj. Jana operacije a přepytowanja, kotrež njeběchu na kóždy pad nuznje trěbne, wotstorkowali. Nětko tam poněčim zaso swój normalny medicinski program poskićeja.  Foto: Feliks Haza Wjacore tydźenje su w Kamjenskej chorowni swj. Jana operacije a přepytowanja, kotrež njeběchu na kóždy pad nuznje trěbne, wotstorkowali. Nětko tam poněčim zaso swój normalny medicinski program poskićeja. Foto: Feliks Haza

Po sydom tydźenjach wuwzaćneho stawa zhladuje Kamjenska chorownja maltezow na pozitiwnu bilancu a zawjeduje krok po kroku zaso swój normalny poskitk za pacientow.

Kamjenc (SN/MWj). Zo bychu po móžnosći wjele na kowid-19 schorjenych zastarać móhli a runočasnje riziko infekcije za druhich pacientow a sobudźěłaćerjow miniměrowali, dyrbjachu tež w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana njekritiske operacije a přepytowanja přestorčić. „Dokelž wuwiće ličbow pokazuje, zo su škitne naprawy skutkowali, smy so rozsudźili poněčim paletu našich wukonow zaso poskićeć. Dokelž pak mamy so na dołhi čas pandemije nastajić, budźemy tež přichodnje wotwažować dyrbjeć, hač móžemy wěste přepytowanje přewjesć abo hač je přestorčimy“, rozłožuje jednaćel maltezow Sakskeje a Braniborskeje Sven Heise w nowinskej zdźělence.

Nimo na koronawirus schorjenych su w Kamjencu minjene tydźenje tež wšitkich dalšich pacientow zastarali, kotřiž trjebachu nuznje medicinsku pomoc. To płaći za terapije raka dla runje tak kaž za schorjenja wutroby, abo hdyž měješe něchtó sylne bolosće. Ambulantne zastaranje porno tomu bě chětro wobmjezowane. Na přikład su lědma gastroskopije přewjedli. Tež kóždolětneje rutinoweje kontrole pohonjaka wutroby su so wzdali, zdźěla šeflěkar nutřkowneje mediciny dr. Rüdiger Soukup. Nimo toho su domjacy lěkarjo mjenje pacientow do chorownje pósłali.

„Zastarać schorjenych na kowid-19 wostanje tež dale naš najwažniši nadawk. Nochcemy pak tych pacientow zabyć, kotrychž zastaranje drje časowje kritiske njeje, kotřiž pak so přiwšěm derje nječuja a snano hižo dlěje na operaciju abo přepytowanje čakaja“, Sven Heise wuswětla. Tohodla tež w chirurgiji krok po kroku swój normalny program zaso poskićeja.

Ze wšitkimi pacientami, kotrychž njemóžachu minjene tydźenje přiwzać, su mjeztym nowe terminy dojednali. Tež domjacy lěkarjo móža na přikład pacientow z kamjenjom w žołčniku zaso na přepytowanje do chorownje pósłać, hdźež jich po móžnosći spěšnje operuja, wobkedźbujo aktualne wućeženje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND