Wotprajenja, terminy, rešerše

srjeda, 29. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wšědny dźeń w muzeju zmištrować njeje lochko

Budyšin (SN/MWj)). Za wopyt publikuma wostanje Muzej Budyšin najprjedy raz dale zawrjeny. Tež na zarjadowanja a programowe dypki, kotrež su hewak kruty wobstatk muzealneho poskitka, so koronakriza wuskutkuje. Mjeztym je rozsudźene, zo tež woblubowany program za čas lětnich prózdnin wupadnje. „Terminy zarjadowanjow wotprajić abo přestorčić dyrbjeć njeje lochko“, direktor muzeja dr. Jürgen Vollbrecht w nowinskej zdźělence rozłožuje. „Smy pak winowaći, ze strowotu wopytowarjow kaž tež našich sobudźěłaćerjow zamołwiće wobchadźeć.“

Wjacore planowane zarjadowanja dyrbja na pozdźišo přesunyć. Kabinetnu wustajeńcu „Karty hrać – Zběrka historiskich hrajnych kartow Muzeja Budyšin“ njewotewru 22. meje, ale planuja ju za čas wot 3. oktobra 2020 hač do 17. januara 2021. Wosebitu přehladku „Cyły swět na wobzoru – Kopororytwar a nakładnik Johann George Schreiber (1676–1750)“ wo cyłe lěto přepołoža. Wot 16. junija hač do 19. septembra 2021 budu sej ju zajimcy wobhladać móc.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND