Zo móhła woda lěpje wotběžeć

srjeda, 29. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće hač do kónca přichodneho tydźenja je zwjazkowa dróha B 96 w Rakecach połojčnje zawrjena. Přičina poćežowanja wobchada su dróhotwarske dźěła na něhdźe 500 metrow dołhim wotrězku. Twarscy dźěłaćerjo wotstronjeja tam nabóčne be­tonowe dźěle, kotrež běchu dotal za wotwodźowanje dešćikoweje wody myslene. Wubagrowanu kromu jězdnje potom z asfaltom začinja. Kaž na městnje zamołwity za dźěła Andreas Seibt (naprawo) rozłoži, móže woda po dotwarje lěpje do wuliwow wotběžeć. Wotbóčce na Dwórnišćowu a na Dróhu při kuble stej sčasami dospołnje zawrjenej. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND