W Debiškowje bórze nowu kanalizaciju kładu

srjeda, 29. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnu idylku w Debiškowje w Hodźijskej gmejnje budu přichodnje twarscy dźěłaćerjo trochu mylić, hdyž tu nowu kanalizaciju twarja.  Foto: Feliks Haza Wjesnu idylku w Debiškowje w Hodźijskej gmejnje budu přichodnje twarscy dźěłaćerjo trochu mylić, hdyž tu nowu kanalizaciju twarja. Foto: Feliks Haza

Hodźij (CK/SN). W Hodźijskim wjesnym dźělu Debiškow (Döbschke) chcedźa dodźeržane roły kanalizacije z nowymi wuměnić. To je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju z wjetšinu hłosow schwaliła. Projekt je zhromadna naprawa gmejny Hodźij z Budyskimi wokrjesnymi zawodami, kotrež su za ponowjenje wodowoda zamołwite. Twarske dźěła su hromadźe z wokrjesnymi zawodami wupisali, rozdawać pak móža je samostatnje. Dwanaće firmow bě so wo trěbne podłožki požadało, wosom z nich swój poskitk woteda. To je „porjadne wob­dźělenje“, měnješe nawoda techniskeho zarjada gmejny André Laue.

Kóšty za podźěl Hodźijskeje gmejny bě planowanski běrow na 172 000 eurow trochował. Ze 144 000 eurami bě Zhorjelska firma najlěpši poskitk wotedała, tak zo so radźićeljo tež za nju rozsudźichu. Gmejna so wo 50procentowske spěchowanje prócuje, spěchowanske přizwolenje za 103 000 eurow, w kotrychž su nimo twarskich tež planowanske wudawki zapřijate, pak hišće njepředleži. 50 000 eurow za wodowód je porno tomu naležnosć wokrjesnych zawodow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND