Na dobro wobydlerjow skutkowała

póndźela, 04. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer je wčera swojej předchadnicy w zastojnstwje Mariji Krawcowej k 90. narodninam gratulował.  Foto: Alfons Handrik Wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer je wčera swojej předchadnicy w zastojnstwje Mariji Krawcowej k 90. narodninam gratulował. Foto: Alfons Handrik

Dźiwajo na tuchwilne wobmjezowane móžnosće hódne podawki a jubilejne swjedźenje je sej Marija Krawcowa w Smjerdźacej swoje 90. narodniny zawěsće hinak předstajiła. Přiwšěm bě wona na swojim wčerawšim čestnym dnju jara hnuta a wjesołeje mysle, wšako su jej po wulkej ličbje přiwuznych tež wosadny farar Šćěpan Delan a wjesnjanosta Ralbic-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) kaž tež wjesnjenjo zbožo a Bože žohnowanje na dalšim žiwjenskim puću wupřeli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND