Město tójšto darow dóstało

póndźela, 04. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kaž nimale wšitke komunalne parlamenty je so tež Kamjenska měšćanska rada tele dny na hinašim městnje hač zwučene zetkała, mjenujcy nic w radnicy, ale w měšćanskim dźiwadle, hdźež je městna dosć, zo móhli trěbny wě­stotny wotstawk dodźeržeć.

Kamjenc (BG/SN). Wosrjedź koronoweho časa zwoprawdźa město Kamjenc njesnadnu inwesticiju. W tym dźělu měšćanskeje radnicy, kotraž k torhošću saha, chcedźa bórze nowe wokna zatwarić. Při tym njeprofituje město jenož wot spěchowanskich srědkow Swobodneho stata Sakskeje. Z nowymi woknami změja potom nadźijomnje tež mjenje wudawkow za energiju. Bjez dźiwa, zo su radźićeljo tomule předewzaću jednohłósnje přihłosowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND