Budyske nalěćo wirtuelnje

pjatk, 15. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Andreas Hennig (nalěwo) před Budyskej maskotku a plakatom Budyskeho nalěća, hudźbnik Budyskeje band Jolly Jumper Jürgen Märcz a dalši chcedźa ludźom lětuši měšćanski swjedźeń z pomocu livestreama Budyske nalěćo zbližić.  Foto: Carmen Schumann Andreas Hennig (nalěwo) před Budyskej maskotku a plakatom Budyskeho nalěća, hudźbnik Budyskeje band Jolly Jumper Jürgen Märcz a dalši chcedźa ludźom lětuši měšćanski swjedźeń z pomocu livestreama Budyske nalěćo zbližić. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Tučny swjedźenski paket bě wjelelětny organizator Budyskich měšćanskich swjedźenjow Andreas Hennig tež za lětuše Budyske nalěćo spřihotował. Měješe to takrjec jeho rozžohnowanski dar być, wšako so na wuměnk poda. Mjeztym pak je jeho program jenož hišće makulatura. Koronakrizy dla dźě so swjatk kaž zwučene njewotměje.

Hennig a jeho sobuwojowarjo pak nochcedźa swjatkowny kónc tydźenja bjez kultury w sprjewinym měsće wostać. A tak přińdźechu na tele dny w mnohich wobłukach wupruwowanu formu livestreaminga. Byrnjež drje kóždy lóšt njeměł poskićenja jeno před kompjuterom sćěhować, je to přiwšěm móžnosć, wuměłcow a přihladowarjow hromadu wjesć. Zdobom je to hudźbnikam znajmjeńša mała přiležnosć, swoje straty dochodow trochu wurunać.

Wo tym wě tež hudźbnik skupiny Jolly Jumper Jürgen Märcz spěwčk spěwać. Powołanscy hudźbnicy nimaja tuchwilu žane wulke dochody. Woni pak měšćanski swjedźeń 29. meje z wustupom wot 10 do 21.30 hodź. wotewru. Přijimać móža zajimcy program přez Youtube-kanal Kamjentneho domu. Tež čłonojo skupiny Firletanz su zwólniwi přećelam elektroniskeje hudźby zapyrić. 30. meje změja potom wot 17 do 0.30 hodź. hudźbnicy Dusk, VinDiego, Alec Trique, Dr. Zoldberg a Needlehopper za sobu swój wustup. Njedźelu wot 16.30 hodź. budu znowa wjacore skupiny na rjedźe.

Andreas Hennig a jeho team prócujetaj so zdobom wo to, hač do kónca meje telko hosćencarjow kaž móžno wo tym přeswědčić live-wusyłanja z Kamjentneho domu w restawrantach pokazać, zo změja hosćo tam składnosć, Budyske nalěćo sobu dožiwić. Zdobyć chcedźa nimo toho hišće wjac hudźbnikow, kotřiž bychu live na dróze wustupili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND