Budyske nalěćo wirtuelnje

pjatk, 15. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Andreas Hennig (nalěwo) před Budyskej maskotku a plakatom Budyskeho nalěća, hudźbnik Budyskeje band Jolly Jumper Jürgen Märcz a dalši chcedźa ludźom lětuši měšćanski swjedźeń z pomocu livestreama Budyske nalěćo zbližić.  Foto: Carmen Schumann Andreas Hennig (nalěwo) před Budyskej maskotku a plakatom Budyskeho nalěća, hudźbnik Budyskeje band Jolly Jumper Jürgen Märcz a dalši chcedźa ludźom lětuši měšćanski swjedźeń z pomocu livestreama Budyske nalěćo zbližić. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Tučny swjedźenski paket bě wjelelětny organizator Budyskich měšćanskich swjedźenjow Andreas Hennig tež za lětuše Budyske nalěćo spřihotował. Měješe to takrjec jeho rozžohnowanski dar być, wšako so na wuměnk poda. Mjeztym pak je jeho program jenož hišće makulatura. Koronakrizy dla dźě so swjatk kaž zwučene njewotměje.

Hennig a jeho sobuwojowarjo pak nochcedźa swjatkowny kónc tydźenja bjez kultury w sprjewinym měsće wostać. A tak přińdźechu na tele dny w mnohich wobłukach wupruwowanu formu livestreaminga. Byrnjež drje kóždy lóšt njeměł poskićenja jeno před kompjuterom sćěhować, je to přiwšěm móžnosć, wuměłcow a přihladowarjow hromadu wjesć. Zdobom je to hudźbnikam znajmjeńša mała přiležnosć, swoje straty dochodow trochu wurunać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND