Gmejna ma inkluziski nadawk

pjatk, 15. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Něšto njewšědne wšak napohlad na posedźenju Worklečanskich gmejnskich radźićelow wčera wječor bě, jako so w šulskej jědźerni schadźowachu. Foto: Jan Kral Něšto njewšědne wšak napohlad na posedźenju Worklečanskich gmejnskich radźićelow wčera wječor bě, jako so w šulskej jědźerni schadźowachu. Foto: Jan Kral

W tučasnej koronapandemiji prawu městnosć za posedźenja gmejnskeje rady namakać njeje lochko, tež za Worklečanskeho wjesnjanostu Franca Bruska (CDU) nic.

Worklecy (JK/SN). Jědźernja Worklečanskeje šule je jenička móžnosć, kotraž žadanjam wotpowěduje. Tam wšak wjesnjanosta poprawom mikrofon z wótře­rěčakom trjeba, zo bychu jeho wšitcy słyšeli. Najebać to su posedźenja wunošne.

Poprawom su wobzamknjenja wo twarskich próstwach wobydlerjow rutina a spěšnje schwalene. Wčera pak su radźićeljo wo twarskej próstwje w Smječkecach trochu dlěje wuradźowali. Wobydler chce něhdyše znate a woblubowane zetkawanišćo „Schil so“ na bydlenski dom přetwarić. Najprjedy pak chce je zwottorhać. ­Někotři radźićeljo mějachu wobmyslenja, zo so potom twarjenje zhubi, kotrež je z mnohimi stawiznami a anekdotami zwjazane. To pak je wjesny chronist wobkedźbował, a zhromadnje z twarskim knjezom budźetaj wšitko dokumentować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND