Swinjacej mrětwje na kóždy pad zadźěwać

póndźela, 18. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Wot wuchodneje Pólskeje na zapad rozpřestrěwacu so afrisku swinjacu mrětwu chcedźa na kóždy pad zadźeržeć. Za to planuje Zhorjelski wo­krjes najwšelakoriše naprawy. „Najnowše pady mrětwy mějachmy jenož hišće dźesać kilometrow před braniborskej krajnej mjezu a dwanaće kilometrow před Sakskej. Rěčimy tu wo mrětwje mjez dźiwimi swinjemi, kotraž so poněčim bliži“, praji dr. Ralph Schönfelder, hamtski skótny lěkar a nawoda zarjada za dohladowanje žiwidłow/weterinarneho zarjada, na nowinarskej rozmołwje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND