Swinjacej mrětwje na kóždy pad zadźěwać

póndźela, 18. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Wot wuchodneje Pólskeje na zapad rozpřestrěwacu so afrisku swinjacu mrětwu chcedźa na kóždy pad zadźeržeć. Za to planuje Zhorjelski wo­krjes najwšelakoriše naprawy. „Najnowše pady mrětwy mějachmy jenož hišće dźesać kilometrow před braniborskej krajnej mjezu a dwanaće kilometrow před Sakskej. Rěčimy tu wo mrětwje mjez dźiwimi swinjemi, kotraž so poněčim bliži“, praji dr. Ralph Schönfelder, hamtski skótny lěkar a nawoda zarjada za dohladowanje žiwidłow/weterinarneho zarjada, na nowinarskej rozmołwje.

Podłu Nysy je wokrjes w zhromadnym dźěle z ratarjemi barjeru přećiwo dźiwim swinjam natwarić dał. Ta runa so elektriskemu płotej wokoło pastwow. „Hajnicy spočatnje dwělowachu. Płót pak je so ­dotal jako dosć skutkowny wopokazał.“ W Zhorjelskim wokrjesu chcedźa předewšěm plahowarnje swini před mrětwu škitać. W Kodersdorfje na přikład je kormjernja z 25 000 swinjemi. Krajny rada Bernd Lange (CDU) na to skedźbnja, zo bě Zhorjelski wokrjes prěni, kiž je hajnikam premiju wupłaćił, su-li třělene dźiwje swinje na trichiny přepytować dali. Hižo zahe bě Lange swojeho pólskeho kolegu informował. Tón je hakle wot njeho wo afriskej swinjacej mrětwje zhonił a nic wot pólskich zarjadow. W Zhorjelskim wokrjesu su mjeztym štyri stacije za zběranje mortweje dźiwiny zarjadowali.

„Krajny zwjazk ratarjow trjeba kruty škitny płót“, dr. Schönfelder podšmórnje. Tón móhł podłu statneje dróhi stać, kotraž wjedźe wot Baršća do Wrócławja. Krajny rada Lange je pak tež za europske rozrisanje. W praksy dyrbjeli po­trjechene kraje wušo hromadźe dźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND