Bóščanski „kofej to go“

póndźela, 18. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mějićelka restawranta „Kubło Bóšicy“ Kathleen Klümpel wjeseli so na zahajenje sezony po zawrjenju hosćencow korony dla. Minjene tydźenje je wona hosći kónc tydźenja z poskitkom „kofej to go“ překwapjała.  Foto: Feliks Haza Mějićelka restawranta „Kubło Bóšicy“ Kathleen Klümpel wjeseli so na zahajenje sezony po zawrjenju hosćencow korony dla. Minjene tydźenje je wona hosći kónc tydźenja z poskitkom „kofej to go“ překwapjała. Foto: Feliks Haza

Bóšicy (SN/MiR). Tykanc a nopašk kofeja do ruki, to rěka kofej „to go“ – model restawranta „Kubło Bóšicy“ bě witana alternatiwa za čas korony a přikazaneho za­wrjenja hosćencow. „Dowolnosć gastro­nomam, ludźom něšto na puć sobu dać, njebě optimalny poskitk, mój pak chcychmoj swój hosćenc wotewrjeny wostajić wšěm tym, kotřiž rady sem přijědu“, rozłožuje mějićelka restawranta a přirjadowaneje pensije Kathleen Klümpel. Wot ­jutrow je sej stajnje sobotu a njedźelu wulka ličba zajimcow do Bóšic dojěła, zo bychu sej tam čerstwje pječeny tykanc popřeli. Tak staj hosćencarjej Kathleen a Reiner Klümpel na te wašnje wopytowarjow překwapiłoj. Zdobom wužiwachu woni składnosć, sej z wulkeho wuběra wobchoda na kuble twory wubrać. Jako wosebje woblubowany je so oliwowy wolij z Grjekskeje wopokazał. Tež rubiška z Indiskeje su sej ludźo rady jako dar sobu brali. Witali su poskitk tež dźěłaćerjo z Pólskeje, kotřiž tuchwilu w Budyskim wokrjesu kable za spěšny internet kładu. Woni su w pensiji přenocowali a sej hdys a hdys słódny přikusk lubić dali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND