Z cyłej wutrobu so za swoju domiznu angažuje

póndźela, 18. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Michael Harig (2. wotlěwa) je w přitomnosći Geralda Meyera (naprawo) a Dunje Reichelt (nalěwo) Klausa Kanzlera (2. wotprawa) za čestne zastojnstwo wuznamjenił.  Foto: Peter Beer Michael Harig (2. wotlěwa) je w přitomnosći Geralda Meyera (naprawo) a Dunje Reichelt (nalěwo) Klausa Kanzlera (2. wotprawa) za čestne zastojnstwo wuznamjenił. Foto: Peter Beer

Budyšin (SN). Klaus Kanzler z Hodźija je „čestnohamtski měsaca meje“ we wo­krjesu Budyšin, kaž tudyši krajnoradny zarjad informuje. Krajny rada Michael Harig (CDU) je minjenu srjedu zhromadnje ze społnomócnjenej wokrjesa za čestne zastojnstwa Dunju Reichelt Hodźijčana za wurjadny angažement za domiznu Hodźij wuznamjenił.

„Klaus Kanzler ma wulku wutrobu za swoju domiznu Hodźij, a tak njezadźiwa, zo hižo dołho w předsydstwje Hodźijskeho domizniskeho towarstwa sobu skutkuje“, rěka w zdźělence wokrjesa. Kanzler zasadźa so za to, skutkowne stawizny gmejny zwobraznić, tradicije hajić a towarstwowe žiwjenje aktiwnje wuhotować. Mandźelska jeho při tym sylnje podpěruje. „Z tójšto entuziazmom a wulkim zasadźenjom nastachu pod jeho nawodnistwom na přikład wustajeńca we wobłuku swjedźenja k tysaclětnemu wobstaću Hodźija w meji 2006, pokazka k 450lětnemu wobstaću Hodźijskeje šule 2009 a wustajeńca k 25lětnemu wobstaću domizniskeho towarstwa lětsa w februarje“, rěka we wobkrućenju wokrjesa. Dźakowano Klausej Kanzlerej su ke kóždemu projektej tež DVD zdźěłali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND