Wosrjedź wsy ma nětko zelena oaza nastać

wutora, 19. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Po tym zo je firma ESG z Hućiny mjeztym rozpadowacy hosćenc w Pančicach-Kukowje spotorhała, maš zaso rjany napohlad na kapałku, kotruž běchu po politiskim přewróće wobnowili.  Foto: Alfons Handrik Po tym zo je firma ESG z Hućiny mjeztym rozpadowacy hosćenc w Pančicach-Kukowje spotorhała, maš zaso rjany napohlad na kapałku, kotruž běchu po politiskim přewróće wobnowili. Foto: Alfons Handrik

Pančicy-Kukow (aha/SN). Na swojim posedźenju minjeny štwórtk zaběraše so gmejnska rada Pančicy-Kukow z wjacorymi twarskimi naležnosćemi. Mjez druhim schwalichu radźićeljo přetwar a saněrowanje tamnišeje zakładneje šule kaž tež přitwar k wobstejacej Netto-kupnicy. 17 młodym swójbam pak chcedźa w komunje zaručić, zo sej swójski dom natwarja, a to na 2,2hektarskej pře­strjeni mjez Dróhu Ćišinskeho a Srjedźnym pućom za tamnišej tankownju.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND