Tři skulptury z drjewa – worjoł, hadźacy kral a wódny muž – ... poručenje

srjeda, 20. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tři skulptury z drjewa – worjoł, hadźacy kral a wódny muž – na puću k Radušanskemu přistawej su čłonojo tamnišeho turistiskeho zwjazka w swójskej iniciatiwje tele dny ze zlutniwym LED-wobswětlenjom wuhotowali. Schmidtojc elektrofirma je jich podpěrała. Za wobydlerjow a turistow je puć mjez Błótnym młynom a přistawom nětko wječor zdźěla wobswětleny. Foto: Peter Becker

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND