Wjace pjenjez za wopyt dźiwadła

srjeda, 20. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Płaćizny za wopyt předstajenja w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle budu wot 1. awgusta, to rěka ze spočatkom hrajneje doby 2020/2021, wyše. To je Budyski wokrjesny sejmik na swojim póndźelnym posedźenju rozsudźił. Ze 74 hłosokmanych přitomnych je so jedyn přećiwo namjetej wuprajił, šesćo su so hłosa wzdali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND