Wočakuje wuskutki krizy

pjatk, 12. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

W gmejnje Hamor liča z deficitom něhdźe miliona eurow

Hamor (AK/SN). Runja druhim komunam dyrbi tež Hamorska koronapan­demije dla lětsa a přichodne lěta z mjenje dochodami ličić. To podšmórny zastupowacy wjesnjanosta Hendryk Balko na zašłym posedźenju gmejnskeje rady, jako je swoju rozprawu wo aktualnym po­łoženju přednjesł. „Dokładny wobjim deficita tuchwilu wuličamy“, wón rozłoži. „Po prěnich trochowanjach pak dyr­bimy z toho wuchadźeć, zo jedna so wo sumu hač do jed­noho miliona eurow. Tak a tak hižo napjate hospodarske połoženje so tuž hišće dale přiwótři.“

Wot Zwjazka a Swobodneho stata Sakskeje wobzamknjene pomocne naprawy za města a gmejny, kotrež maja přede­wšěm pobrachowace dochody z přemysłoweho dawka narunać, drje wozna­mje­njeja najprjedy raz wolóženje. Cyłkowny wupad dochodow pak wone narunać njemóža. Sakske nutřkowne mi­nister­stwo je kónc meje wolóženja při wobchadźenju z komunalnym hospodarskim prawom wukazało. „Wone pak jeničce dźěłakmanosć komunow zaruči“, praji Hendryk Balko. „Hladajo na wudawki je tuž njewobeńdźomne dale lutować.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND