Fabriku pozdźišo znowa wotewru

srjeda, 24. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nic spočatk julija kaž planowane, ale hakle srjedź oktobra chcedźa Hórnikečansku Energijowu fabriku po saněrowanju wotewrěć.  Foto: Gernot Menzel Nic spočatk julija kaž planowane, ale hakle srjedź oktobra chcedźa Hórnikečansku Energijowu fabriku po saněrowanju wotewrěć. Foto: Gernot Menzel

Koronapandemija wšo a wšitko w zjawnym žiwjenju wobwliwuje. Nětko je wona tež Hórnikečansku Energijowu fabriku dosćahnyła, kotruž chcychu po wob­šěrnym přetwarje poprawom přichodny tydźeń znowa wotewrěć.

Hórnikecy (SN/MWj). Hižo dlěje hač dwě lěće trajetej přetwar a pomjeńšenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki. 3. ju­lija bě planowane ju swjatočnje znowa wotewrěć. To pak dyrbja nětko koronoweje pandemije dla na 15. oktober přestor­čić, zdźěli zastupowacy jednaćel zarjadnišća Marcel Linack. „Z wulkim angaže­mentom su wšitke wobdźělene twarske předewzaća, Budyski wokrjes, za­měrowy zwjazk Sakskich industrijnych muzejow a cyły team Energijoweje fabriki w minjenym času dźěłali. Za to dźakujemy so wšěm, kotřiž su planowali, rjemjeslniske dźěła wukonjeli a cyłkowny projekt zwoprawdźili.“, rěka w nowinskej zdźělence.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND