Za wjesnu zhromadnosć

srjeda, 24. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Slepjanska wjesna rada chce stary twarski zawod mnohostronsce wužiwać

Slepo (AK/SN). Stary Slepjanski twarski zawod měli towarstwa na najwšelakoriše wašnje wužiwać. Za to zasadźa so tamniša wjesna rada. „Z hinašim wužiwanjom rumnosćow chcemy dołhodobnje nowe potenciale wotkryć a lěpše wućeženje docpěć“, podšmórny wjesny předstejićer Wolfgang Goldstein na zašłym posedźenju gmejnskeje rady.

Wjetšina gmejnskich radźićelow so hižo dlěši čas za dalše wužiwanje stareho twarskeho zawoda wupraja. Zjawnje woni hinaše měnjenje zastupuja hač wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan). Napjateho hospodarskeho połoženja a hinašich rumnostnych móžnosćow dla by wón zawod radšo předał, kaž je w zašłosći časćišo zwuraznił. Konflikt je potajkim dale na blidźe.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND