Són měł so zwoprawdźić

póndźela, 06. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Diego Soor z Brětnje je Wojerowske logo „HY“ nastorčił. W zhromadnym dźěle z partnerami a přećelemi wuwi šuler tamnišeho Léona Foucaultoweho gymnazija ideju za testowy wobchod. Wot soboty nětko předawaja w małym Wojerowskim wobchodźe Na Torhošću 5 z jednorych polcow produkty, kotrež regionalni poskićerjo zhotowjeja. Diego Soor (srjedźa) je zhromadnje ze swójbnymi, partnerami a přećelemi pódla był.  Foto: Andreas Kirschke Diego Soor z Brětnje je Wojerowske logo „HY“ nastorčił. W zhromadnym dźěle z partnerami a přećelemi wuwi šuler tamnišeho Léona Foucaultoweho gymnazija ideju za testowy wobchod. Wot soboty nětko předawaja w małym Wojerowskim wobchodźe Na Torhošću 5 z jednorych polcow produkty, kotrež regionalni poskićerjo zhotowjeja. Diego Soor (srjedźa) je zhromadnje ze swójbnymi, partnerami a přećelemi pódla był. Foto: Andreas Kirschke

Testowy wobchod „HYpe“ pyta sobuskutkowacych

Wojerecy (AK/SN). Diego Soor ma wulki són. „Chcu so překupc za běrowowy managament stać. Chcu jězbnu dowolnosć złožić. Předewšěm pak chcu w swojej domiznje, we Wojerecach wostać“, měni 17lětny młodostny z Brětnje, kiž njeje dotal ze swojimi požadanjemi wuspěch měł. W rjadowni 10B Wojerowskeho Léona Foucaultoweho gymnazija čuje so wón runoprawnje akceptowany, byrnjež schorjenja dla na koleskaty wozyčk pokazany był. Za Wojerecy je naćisnył logo, na kotrymž stej pismikaj „H“ a „Y“ do so splećenej. Logo woznamjenja zwisk mjez starym a nowym městom, kotrejž stej z Čornym Halštrowom zwjazanej. T-shirty, čapki a toboły su z logom poćišćane. Přichodnje ma značka tež kabaty a zymske měcy pyšić. Dalše ideje zrawja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND