Pjenjezy zmysłapołnje nałožili

póndźela, 20. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na Kulowskej Wyšej šuli „Korla Aawgust Kocor“ njetrjebaja šulerjo a wučerjo hižo lačni być. Maja tam naročny dawak wody, kiž njesłuži jeničce wočerstwjenju, ale je runje tak na wobswětoškit wusměrjeny.  Foto: Philipp Schwabe Na Kulowskej Wyšej šuli „Korla Aawgust Kocor“ njetrjebaja šulerjo a wučerjo hižo lačni być. Maja tam naročny dawak wody, kiž njesłuži jeničce wočerstwjenju, ale je runje tak na wobswětoškit wusměrjeny. Foto: Philipp Schwabe

Kulow (PS/SN). Mamy lěćo a tak hdys a hdys tež horce dny. Je tuž wažne so derje napić. Najlěpša je mnohim čerstwa, zymna woda. Šulerjo maja husto dołhi a napinacy šulski dźeń. Napitki wot doma, kotrež sobu noša, su spěšnje wupite. Potom so prašeja, hdźe sej něšto wobstarać. Doběhnu sej do wobchoda abo kafeterije. Wšudźe pak to móžno njeje. Šulerjo a wučerjo Kulowskeje Wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ maja nětko swoju wodu z dawaka wody (Wasserspender). Inwesticija bě z pomocu sakskeho projekta „W šuli demokratiju wuknyć“ móžna. Nošer projekta je Sakska załožba za młodźinu. Ta kooperuje ze šulerskej radu a ze statnym ministerstwom za kultus Sakskeje. Před lětom bě so Kulowska wyša šula za projekt požadała a je jako jedna ze šěsć šulow připrajenje za podpěru dóstała. Sumu 1 500 eurow dóstanje w formje šulerskeho etata, a to na tři lěta.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND