Wučbna kuchnja ma nastać

póndźela, 24. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nic jenož dźěćom, ale tež Thomasej Schmidtej so lubješe, wulke dźěry do sćěny wudypać. Zazběh to dźěłow k přetwarej Wojerowskeje dźěćaceje a młodźinskeje farmy. Tu ma wulka kuchnja nastać.  Foto: Jan Kral Nic jenož dźěćom, ale tež Thomasej Schmidtej so lubješe, wulke dźěry do sćěny wudypać. Zazběh to dźěłow k přetwarej Wojerowskeje dźěćaceje a młodźinskeje farmy. Tu ma wulka kuchnja nastać. Foto: Jan Kral

Dźěćacu a młodźinsku farmu we Wojerecach wobšěrnje ponowja

Wojerecy (JK/SN). Wulki wokomik bě to minjeny štwórtk na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje, jako witachu tam sakskeho ministra za regionalne wuwiće Thomasa Schmidta (CDU). Jeho bě přeprosył Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB), w kotrehož nošer­stwje farma je. Minister bě sobu přinjesł wulki šek za trěbne wobnowjenje tam­nišeho farmoweho domu. Tale twarska naprawa je wobstatk hranicy přesahowaceho projekta, kotryž CSB wot lěta 2019 zhromadnje z uniwersitu we Wrócławju zwoprawdźa. We Wojerecach chcedźa 170 000 eurow za wutwar delnjeho poschoda tamnišeje farmy nałoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND