Wupředań na starej šuli

wutora, 01. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez zajimcami w starej Slepjanskej šuli bě tež Jankec swójba, kotraž runja druhim z prózdnymaj rukomaj wotešła njeje.  Foto: Constanze Knappowa Mjez zajimcami w starej Slepjanskej šuli bě tež Jankec swójba, kotraž runja druhim z prózdnymaj rukomaj wotešła njeje. Foto: Constanze Knappowa

Prjedy hač dom spotorhaja, sej zajimcy to abo tamne sobu wzali

Slepo (CK/SN). Za čas minjenych prózdnin su na šulach w Zahorju, Krušwicy, Hamoru a Běłej Wodźe dodźeržane meble z derje zdźeržanym mobiliarom narunali. Tón pochadźa ze stareje Slepjanskeje šule. Po wotewrjenju noweho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa w februaru móžachu nošerjo kubłanišćow a towarstwa swój zajim za inwentar stareje šule přizjewić. Blida, stólcy, kamory a tafle za šulske rjadownje běchu požadane. Slepjanska dobrowólna wohnjowa wobora dojědźe sej po sportowe nastroje, tež pěstowarnjam gmejny a hortej tajke přewostajichu. Towarstwa zawěsćichu sej dźěle wučbneje kuchnje a dalši mobiliar.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND