Wohnjowoborne awto ponowja

póndźela, 07. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (AK/SN). Za 40 000 eurow chce gmejna Trjebin swoje wohnjowoborne awto ponowić. To je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. Pjenjezy bjeru po informacijach wjesnjanosty Waldemara Locki (CDU) z pawšale Swobodneho stata Sakskeje k syl­njenju wjesneje kónčiny. Z 5 000 litrami wody je wone najwjetše tankowe hašenske jězdźidło na terenje Slepjanskeje gmejny.

„Jězdźidło je 27 lět stare“, rozłoži nawoda gmejnskeje wobory Bernd Kowalick. Awto ponowić pak je wjele tuńše, hač nowe kupić, štož by něhdźe 450 000 eurow płaćiło. Ponowić dyrbja mjez dru­him­ klumpy a módre signalowe swěcy, to je jasne. Ale kak dołho awto potom hišće funguje, prašeše so radźićel Carsten Heinz. Wón chcyše dale wědźeć, čehodla je ponowjenje módreje swěcy ze 6 000 eurami tak drohe. „Hdyž žno awto po­nowimy, potom činimy to porjadnje“, Bernd Kowalick znapřećiwi. Po jeho słowach dyrbi awto wěste być a fungować. K tomu słušeja tež signalowe swěcy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND