Nowym strukturam šansu dać

póndźela, 02. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Komunalny twarski zawod města Wojerecy ma přichodnje zaměrnišo a efektiwnišo dźěłać. To wuchadźa z posudka Drježdźanskeje ko­munalneje poradźowanskeje firmy B & P, kotremuž je wjetšina Wojerowskich měšćanskich radźićelow na swojim zašłym posedźenju přihłosowała. B & P je wot lětu­šeho februara organizaciju a hospodarskosć twarskeho zawoda přepruwowała. Wuslědk je, zo měli zasadnu strukturu zawoda wobchować, jeje jednotliwe dźěle pak měli optiměrować. W lěće 2022 chcedźa zawod znowa přepru­wować. Ličba jeho sobudźěłaćerjow chcedźa dołhodobnje wot tuchwilu 22 na 15 znižić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND