Wobšudnicy wužiwaja koronu za swoje zaměry

póndźela, 02. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tak mjenowany wnučkowy trik bohužel stajnje zaso funguje. Nětko su sej paduši z koronu nowy trik wumyslili.  Foto: SN/Hanka Šěnec Tak mjenowany wnučkowy trik bohužel stajnje zaso funguje. Nětko su sej paduši z koronu nowy trik wumyslili. Foto: SN/Hanka Šěnec
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND