Zwjazkowa wobora měła pomhać

wutora, 03. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ličba koronainfekcijow w Budyskim wokrjesu je z dohromady 445 padami minjeny pjatk, sobotu a njedźelu sylnje postupiła. Wčera njeje krajnoradny zarjad jenož wo 39 dalšich natyknjenjach informował, ale tež wo tym, zo je Zwjazkowu woboru wo personalnu pomoc prosył, zo hodźeli so kontaktne wosoby zaměrnišo zwěsćić. Nimo toho su testowu strategiju přiměrili.

Budyšin (SN/at). „Na zakładźe stupacych ličbow padow a zo bychmy zaručili kontaktne wosoby sćěhować, smy dźensa Zwjazkowu woboru wo pomoc prosyli“, su słowa 1. přirjadnika krajneho rady Uda Wićaza (CDU), wo kotrychž je Budyski krajnoradny zarjad wčera informował. Nadrobnosće zasadźenja tuchwilu rozjimaja, wojacy maja hižo wosrjedź tydźe­nja dźěłać započeć. Dalšu podpěru změje tudyši strowotniski zarjad wot přistajenych swobodneho stata. Nimo toho pomha dalšich 55 sobudźěłaćerjow z tamnych fachowych zarjadow krajnoradneho zarjada předewšěm kontakty slědować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND