Z tójšto dypkami so zaběrali

štwórtk, 12. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Porjadny a stabilny je móst w Kopšinje, za kotryž běchu před lětami dźěle ležownosćow bliskich statokow wužiwali. Nětko Chróšćanska gmejna wobsedźerjam ležownosćow podźěle zaruna.  Foto: Jan Kral Porjadny a stabilny je móst w Kopšinje, za kotryž běchu před lětami dźěle ležownosćow bliskich statokow wužiwali. Nětko Chróšćanska gmejna wobsedźerjam ležownosćow podźěle zaruna. Foto: Jan Kral

Twarić swójski dom je priwatna naležnosć, kotrejž pak ma gmejna přihłosować. To je jenož jedyn z njeličomnych nadawkow parlamenta. W Chróšćanskim dyrbjachu so radźićeljo na zašłym posedźenju z wjacorymi naležnosćemi zaběrać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr