Analyzuja pěstowarnje

štwórtk, 12. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Trěbne wudawki za saněrowanje chcedźa njewotwisnje zwěsćić dać

Łaz (AK/SN). Gmejna Łaz da koncept wo inwesticijach w swojich pěstowarnjach zdźěłać. To je wjetšina tamnišeje gmejnskeje rady předwčerawšim na swojim posedźenju wobzamknyła. „Zaměr ma dale być, zo ludźom bliske hladanje dźěći w cyłej gmejnje zaručimy“, podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). „Trjebamy derje wuhotowane a saněrowane žłobiki a pěstowarnje, kwalitatiwnje dobry hortowy poskitk, zwonka­šulske hladanje a najlěpše wuknjenske móžnosće we Wulkoždźarowskej zakładnej šuli.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND