Dwacety raz pyramidu natwarili

srjeda, 16. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Adwentna pyramida pyši nawjes w Čornym Chołmcu.  Foto: Alfons Handrik Adwentna pyramida pyši nawjes w Čornym Chołmcu. Foto: Alfons Handrik

Čorny Chołmc (aha/SN). „Dajće so zaku­złać w Krabatowej wsy!“ Takle Čorny Chołmc internetnje za sebje wabi. Wjes z nimale 800 wobydlerjemi bu před 14 lětami do Wojerec zagmejnowana, přiwabliwa pak je hač do dźensnišeho. Wulke zasłužby na tym ma Gertrud Wincarjowa, kotraž swjećeše njedawno 80. narodniny. 17 lět bě wona tam Čornochołmčanska wjesnjanostka a po tym wjesna předstejićerka. Jeje najwjetša zasłužba drje je Krabatowy młyn. Ale tež druhdźe je swoje slědy zawostajiła. Hižo wot NDRskeho časa steješe wosrjedź wsy štyri metry šěroki metalowy swěčkowy wobłuk, pokazowacy w swojim wuhotowanju jónu na hórnistwo a dale na serbske stawizny holanskeje wsy, kotraž bu 1394 prěni raz pisomnje naspomnjena.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND