Planuja přitwar k šuli

srjeda, 16. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Nadawkaj za nowu digitalnu syć w kubłanišćomaj přepodali

Worklecy (JK/SN). Koronapandemija je jasnje pokazała, hdźe su techniske njedostatki našeho kubłanskeho systema. Tež we Worklecach steja před wulkim nadawkom, zakładnu kaž tež wyšu šulu za přichodne, naročne a nowe formy digitalneho wuwučowanja wuhotować. Na wčerawšim poslednim lětušim posedźenju gmejnskeje rady połožichu za to zakłady. Planowanski běrow Lipič z Jaseńcy bě nadawk dóstał, nastajić plan za digitalnu syć we woběmaj kubłanišćomaj. A měješe so tež wo firmu starać, kotraž instalaciju přewjedźe. Plan steji, a Njebjelčanskej Šustrec elektrofirmje su wčera jednohłósnje nadawk přepodali. Wona přewozmje instalaciju digitalneje syće w zakładnej šuli a wobnowi we wyšej přidatnje elektrisku syć za cyłkownje 79 900 eurow. Z přihotami su hižo započeli, dokelž je šulske twarjenje prózdne a šulerjo doma wuknu. Přewažny dźěl dźěłow budźe klětu w zymskich prózdninach zwoprawdźeny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND