We wuhenju woheń wudyrił

srjeda, 10. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
K hašenju wohenja, kiž bě we wuhenju jednoswójbneho domu wudyrił, su wobornikow předwčerawšim w Kulowje wołali.  Foto: Maik Petrick K hašenju wohenja, kiž bě we wuhenju jednoswójbneho domu wudyrił, su wobornikow předwčerawšim w Kulowje wołali. Foto: Maik Petrick

Kulow (PM/SN). Zo je wuheń w bydlenskim domje přewšo sensibelna naležnosć a zo dyrbiš jón wobstajnje wot fachowcow hladać dać, wě kóždy, kiž měješe z tym hižo raz ćeže. K nim słušeja nětko bohužel tež wobydlerjo domu na Kamjenskej dróze w Kulowje. Tam dyrbješe předwčerawšim wohnjowa wobora přijeć. Na zbožo móžachu kameradojo wjetšej katastrofje zadźěwać.

Wobydler domu bě runje na hornim poschodźe, jako słyšeše spodźiwne a njezwučene zwuki, kotrež pochadźachu z tepjenskeje připrawy. W tym wokomiku bě so wuheń nutřkownje palić započał. Při tajkim wohenju so na sćěnach wuhenja wotsadźene sazy zapala a płomjenja zdźěla z wuhenja šuskaja. Najprjedy spyta wobydler z dwěmaj wohnjohašakomaj płomjenja sam podusyć. Skónčnje pak alarmowaše wón policiju. Zhromadnje ze saznikom so wobornikam poradźi, wuheń mjesć, z čimž płomjenjam móhłrjec jich zakład wzachu. Na zbožo so při tym nichtó zranił njeje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND