Najebać koronu meje stajeli

póndźela, 03. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Horstka młodostnych ze Šunowskeho młodźinskeho kluba je pjatk nawječor meju stajiła. Pia Bjeńšec a Klawdija Šěrakec (wotprawa) stej na wjeršk meje serbsku chorhoj přičiniłoj.  Foto: Alfons Handrik Horstka młodostnych ze Šunowskeho młodźinskeho kluba je pjatk nawječor meju stajiła. Pia Bjeńšec a Klawdija Šěrakec (wotprawa) stej na wjeršk meje serbsku chorhoj přičiniłoj. Foto: Alfons Handrik

Koćinjan dźěćom wo rjanym starym nałožku powědał

Šunow/Koćina/Sulšecy/Radwor (aha/SN/JaW). Na mnohich tež serbskich a dwu­rěčnych wsach Hornjeje Łužicy su mi­njeny pjatk meju stajeli, tak na přikład w Róžeńće. Na dalšich městnach, kaž mjez druhim w Němcach, su kaž hižo­ loni jenož mjeńše mejske štomy na swój­skich ležownosćach stajeli abo scyła žane.

Naše rjane nałožki w běhu lěta hajić a swjećić je rjana tradicija, kotraž nje­měła so zhubić. Wone su nam kaž ča­sowe mězniki a nas na to dopominaja, kak spěšnje so koło časow wjerći. Zo pak bu­dźe to tež lětsa koronapande­mije dla znowa tak wobmjezowane sej meju stajić,­ bě lědma někomu wědome. Dokelž pak tomu tak bě, dyrbješe so poł­sta čłonow­ wopřijacy Šunowski młodźinski klub ze swojim nawodu Krysto­fom Hrjehorjom chcyjo nochcyjo po tym měć. Njedźiwajcy toho je tam horstka młodostnych pjatk nawječor hižo­ do toho spřihotowanu nimale dwace­ći metrow wysoku meju stajiła. Na jeje wjeršk stej Pia Bjeńšec a Klawdija Šěrakec po zwučenym wašnju serbsku chorhoj přičiniłoj.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Koćinskim dźěćom je Pětr Čórlich wo tym powědał, kak bě wón sam jako dźěćo mejestajenje we wsy dožiwił.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND