Pěstowarnju dyrbja saněrować

štwórtk, 10. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Dźěćacu dnjowu přebywarnju „Pfiffikus“ w Slepom dyrbja nuznje wobnowić. Tak dyrbja tam elektriku a wěstotne připrawy sporjedźeć. Nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo Slepjanskeho zarjadniskeho zwjazka Steffen Seidlich je to na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady potwjerdźił. Kaž wón informowaše, je z programa „Mosty do přichoda“ njecyłych 300 000 eurow za podźělne saněrowanje zarjadnišća k dispoziciji. Wone maja najpozdźišo hač do kónca tohole lěta přetrjebane być, to rěka za twarske naležnosće. „Nadawki nětko zjawnje wupisamy, w nadźiji, zo za naprawy předewzaća namakamy, kotrež dźěła wukonjeja.“ Hladajo na połne nadawkowe knihi rjemjeslnikow to runjewon lochko njeje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND