Z historiskim datumom na swislach

štwórtk, 05. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Brěznjanski hosćenc „K železnicy“ njewabi jenož lubowarjow wulkich a małych železnicow.  Foto: Alfons Handrik Brěznjanski hosćenc „K železnicy“ njewabi jenož lubowarjow wulkich a małych železnicow. Foto: Alfons Handrik

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často maja tež zajimawe stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa hosćenc „K železnicy“ w Brězni. (8)

W lěće 1888 přizwoli sakske ministerstwo za financy twar železniskeje čary z Kamjenca a Halštrowa. Trasa wjedźeše wot Kamjenskeho dwórnišća we wulkim wobłuku hač k tři a poł kilometra zdalenemu prěnjemu dwórnišću w Brězni. Jeničce na tym wotrězku dyrbjachu kolije dźesać pućow křižować. Dale dyrbjachu dwaj mostaj a wiadukt přez hłownu dróhu před Brěznju natwarić. Zamołwići za twar zetkawachu so w hosćencu napřećo Brěznjanskemu dwórnišću.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND