Hotowosć zawěsćić najwažniše

štwórtk, 05. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wohnjowoborny plan města Wojerec 2021–2026 wobzamknjeny

Wojerecy (AK/SN). Zhromadne dźěło dobrowólnych wohnjowych woborow a powołanskich wobornikow w měsće Wojerecach ma so dale wjesć. „System powołanskeje wobory je so jako dobry wopokazał. Chcemy jón wobchować a dale rozšěrić“, zwurazni zamołwity za wobory pola města Benny Bastisch na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. Tam rozłoži wón wohnjowoborny plan města nad Čornym Halštrowom za čas wot lěta 2021 do 2026, kotryž su radźićeljo na to jednohłósnje schwalili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND