Namjetuja nowotwar horta

pjatk, 13. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Z posedźenja Radworskeje gmejnskeje rady

Radwor (SN/MkWj). Dosć komplikowane a njespokojace połoženje pobrachowacych hortowych městnow w Radworju móhli z nowotwarom horta rozrisać. Tole je wuslědk wobšěrneho přepytowanja planowanskeho běrowa w nadawku gmejny, kotrež su předwčerawšim, srjedu, na posedźenju Radworskich gmejnskich radźićelow předstajili. Nowy hort móhł na šulskim dworje šule na městnje starych garažow nastać a něhdźe sto šulerjam městno skićić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND