„... nětk, nětk sym ja spokojena!“

wutora, 09. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(1 )
Spěwna skupina Wólbernosće je minjenu sobotu w Budyskim Serbskim domje nazymski koncert wuhotowała.  Foto: Werner Lindner Spěwna skupina Wólbernosće je minjenu sobotu w Budyskim Serbskim domje nazymski koncert wuhotowała. Foto: Werner Lindner

Budyšin (CRM/SN). Skupina Wólber­no­sće zahaji po dobrej serbskej tradiciji swój nazymski koncert minjenu sobotu nawječor na žurli Serbskeho domu z pěsnju „Ha, widźu-li ptačata ćahnyć“. Jako doklinča poslednja štučka z „Nětk, nětk sym ja spokojena!“, zarža žurla z mócneho přikleska. Spokojeny drje běše publikum hižo na spočatku dobreje hudźbneje hodźiny – wona bě zdobom kermušny poskitk Załožby za serbski lud, kotryž běchu­ měšćenjo w dosć bohatej ličbje sćěhowali. Ně, wot prěnjeho wokomika běše pytnyć, zo čerpaja tući wokalisća z radosću z njewusakowaceho žórła ludoweje melodiki. Přiwšěm je jich interpretacija nimo moderneho stila tola tež dale njezaměnliwje samowólna a na swoje wašnje čerstwa swójska. Ze zmysłapołnej ­gestiku kaž tež mimiku je wona hłósnje čista, z wulkej kreatiwitu a tola wěstej čućiwosću harmonisce akcentowaca. To wšo drje je w tymle njeměrnym času někotružkuli rozdrětu dušu poko­jało. Haj, ale tute pokojenje je hinašeho razu, hač běše to swój čas Handrij Zejler ze swojej ­„Mysličku nazymnej“ měnił.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND