Planowane pozicije zwoprawdźili

póndźela, 03. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Tež hdyž we Worklecach žanu swójsku wotnožku lutowarnje nimaja, móža wobydlerjo swoje pjenježne naležnosće w mobilnej wotnožce wobstarać. Stajnje wutoru wot 10 do 11 hodź. steji jězdźidło na wjesnym parkowanišću.  Foto: Feliks Haza Tež hdyž we Worklecach žanu swójsku wotnožku lutowarnje nimaja, móža wobydlerjo swoje pjenježne naležnosće w mobilnej wotnožce wobstarać. Stajnje wutoru wot 10 do 11 hodź. steji jězdźidło na wjesnym parkowanišću. Foto: Feliks Haza

Poslednje dny stareho a prěnje dny ­noweho lěta skići so na mnohich ­městnach składnosć, minjene ­dwanaće měsacow bilancować a hladać, što bu zwoprawdźene.

Worklecy (SN/MWj). Na lěto 2021 móže Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) dosć spokojom zhladować. „Tež hdyž je nas koronowa pandemija cyłe lěto zaběrała, móžachmy něštožkuli na dobro našich wobydlerjow zwoprawdźić. Wšitke pozicije, kotrež smy sej do hospodarskeho plana zapisali, smy tež zeskutkownili“, wjesnjanosta bilancuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND