Zwjazk spěchowanje wotpokazał

štwórtk, 13. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Hamor bě so změnu strukturow nastupajo wo pjenjezy za personalne městno prócowała. Z wida Swobodneho stata Sakskeje pak tajke městno trěbne njeje, nětko wottam rěkaše.

Hamor (CK/SN). Wot Zwjazka spěchowane personalne městno za poradźowanje a próstwy strukturnu změnu nastupajo gmejna Hamor njedóstanje. Wo tym informowaše wjesnjanosta Achim Junker (CDU) gmejnskich radźićelow na minjenym posedźenju. W aprylu 2021 bě gmejna próstwu za tajke městno z 90procentowskim spěchowanjom na tři lěta přez zwjazkowy program „Stark“ zapodała. Srjedź decembra dóstachu wot zwjazkoweho zarjada za hospodarstwo a wu­woznu kontrolu (BAFA) wotprajenje. „Přećiwo tomu zapodamy znapřećiwjenje“, Hamorski wjesnjanosta připowědźi.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND