Planuja dale njewotwisnosć

póndźela, 07. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wulke płoniny třěchow Njebjelčanskeho komunalneho twarskeho zawoda so optimalnje hodźa, tam fotowoltaisku připrawu připrawić. Wotpowědne planowanje je hižo zaběžało a próstwa wo spěchowanske srědki je tohorunja zapodata.  Foto: Jan Kral Wulke płoniny třěchow Njebjelčanskeho komunalneho twarskeho zawoda so optimalnje hodźa, tam fotowoltaisku připrawu připrawić. Wotpowědne planowanje je hižo zaběžało a próstwa wo spěchowanske srědki je tohorunja zapodata. Foto: Jan Kral

Wostanu prócowanjam wo njewotwisne zastaranje z energiju swěrni

Njebjelčicy (JK/SN). Hinak hač w druhich gmejnach, w Njebjelčicach jeno zrědka dožiwiš, zo su posedźenja gmejnskeje rady poměrnje krótke. Prěnje lětuše posedźenje je so na marathonowe wuwiło. Zajimawe diskusijne přinoški runje tak kaž přednoški fachowcow pak postarachu so wo to, zo njebě ani hosćom ani ­radźićelam wostudłe.

K dnjowemu dypkej wobydlerskich naležnosćow přizjewi so mjez druhim ­Elke Altmann, čłonka předsydstwa towaršnosće „Łužiska přiroda a energija“. Wona předstaji hišće raz nazornje přichodne kroki towaršnosće, hromadźe z Njebjelčanskej gmejnu, docpěć njewotwisne zastaranje komuny z energiju. Hordźe rozprawješe wo dobrym wuwiću prócowanjow, zhromadnje z fachowcami Fraunhoferskeho instituta a Wysokej šulu Žitawa/Zhorjelc.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND