Jězoraj ležitej jemu na wutrobje

póndźela, 09. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Sebastian Bertko kandiduje 12. junija za zastojnstwo Dźěwinskeho wjesnjanosty.  Foto: Andreas Kirschke Sebastian Bertko kandiduje 12. junija za zastojnstwo Dźěwinskeho wjesnjanosty. Foto: Andreas Kirschke

Kaž w mnohich druhich komunach wola tež w Dźěwinskej gmejnje 12. junija noweho wjesnjanostu. Nimo tuchwilneho Helmuta Krawca (SPD) nastupi ­tohorunja njewotwisny kandidat.

Brězowka (AK/SN). 20 hłosow wobydlerjow trjebaše Sebastian Bertko, zo móhł jako kandidat za wólby wjesnjanosty w Dźěwinskej gmejnje nastupić. Dóstał je 45. „Zo dóstach hłosy z Brězowki a z Dźěwina je mje wosebje zwjeseliło a mje zesylniło“, praji 39lětny njewotwisny kandidat z Brězowki. Wón dźěła jako wěstotny inženjer pola energijoweho koncerna LEAG.

Hižo dołho so wón tam w domizniskim towarstwje angažuje. Mjeztym dwě lěće přisłuša tež gmejnskej radźe. „Na tele dźěło chcu nawjazać. Z wotewrjenosću, transparencu a sprawnosću chcu gmejnu dale wuwiwać a čestnohamtske skutkowanje zesylnić. Wažne dale je, zo dóstanje gmejna zaso domjaceho lěkarja“, měni Bertko.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND