Twarski projekt nětko konkretny

štwórtk, 16. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Bydlenjotwarski projekt „Stara Budyska dróha“ w Radworju dóstawa konkretne formy. Na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady je jón Jana Menzel, sobudźěłaćerka Budyskeho krajinoweho architekturneho běrowa Panse, hišće raz předstajiła. Na terenje mjez wjacezaměrowej halu Slavia a Starej Budyskej dróhu do směra na Borančansku dróhu ma cyłkownje 22 twarskich ležownosćow nastać. Na nich móža zajimcy jedno- a dwuswójbne domy z najwjace dwěmaj poschodomaj natwarić. Wulkosć ležownosćow je tuchwilu hišće wariabelna. Wobchadne přiwjazanje k Borančanskej dróze njeje planowane. Dróha po sydlišću započina so za Slaviju a kónči so na Starej Budyskej dróze. Podłožki maja w juliju a awgusće w gmejnskim zarjedźe wuležeć. Klětu w nalěću móhli twarske dźěła zahajić.

Dalši twarski projekt w Radworju chcedźa wot srjedź julija hač do kónca awgusta zwoprawdźić: nowe parkowanišćo při křižowanišću pola kěrchowa. W tymle ­času njeje parkowanje na nětko hišće ­prowizoriskim parkowanišću móžne.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND