Dalše płuwace domy na jězoru

štwórtk, 16. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (AK/SN). Připrawu płuwacych domow při Klětnjanskim přibrjohu Bjerwałdskeho jězora wo tři dalše domy rozšěrja. Wo tym informowaše Hamorski wjesnjanosta Achim Junker na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Kónc junija/spočatk julija šestu jednotku za kónčnu montažu na jězoru přiwjezu. Z tym móža dalši dowolnicy připrawu wužiwać. „Płuwace dowolowe domy móža zajimcy internetnje pod www.schwimmendeshaus.de skazać“, Junker zdźěli.

Porno tomu dliji so při Klětnjanskim přibrjóze planowane sanitarne twarjenje. Hórnistwowy saněrowar LMBV chce projekt z pomocu srědkow ze strukturneje změny zwoprawdźić. Prěnje wupisanje planowaneho projekta wosta bjez wuslědka. Dalše wupisanje měrješe so na šěrši kruh firmow. Kmany poskitk pak znowa njedóstachu. Cyłu proceduru dyrbja nětko hišće raz wospjetować, praji Achim Junker. Najwjetši problem móžnych zajimcow bě, nadeńć twarsku firmy za hłubokotwarske dźěła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND