Kultura słuša do srjedźišća zjawnosće

štwórtk, 16. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Před kulisu historiskeho hrodu su minjenu njedźelu w Delnim Wujězdźe wosebity piknik přewjedli.  Foto: Jost Schmidtchen Před kulisu historiskeho hrodu su minjenu njedźelu w Delnim Wujězdźe wosebity piknik přewjedli. Foto: Jost Schmidtchen

Delni Wujězd (JoS/SN). Z wosebitym piknikom w hrodowym parku su minjenu njedźelu w Delnim Wujězdźe kedźbnosć zjawnosće za kulturne pomniki we wsy zbudźili. Nastorčiło bě tele zarjadowanje spěchowanske towarstwo Zemjanstwowy pedagogium Dannenbergowy dom. Kaž Karsten Kunaschk jako hrabja Friedrich Caspar von Gersdorf wopytowarjam rozprawješe, chcedźa so wosebje wo hród z parkom, zemjanstwowy pedagogium a ewangelsku cyrkej starać. Tu drje njetrjebaja so saněrować, wona słuša ­cyrkwi. Boži dom pak je wobstatk kulturneho ansambla wsy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND