Architektura a dwurěčnosć jónkrótnej

srjeda, 17. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Woni so za to zasadźeja, zo budźe Wulkoždźarowski pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny restawrowany: domiznowědnik Uwe Donat, wjesny předstejićer Tilo Babick a předsyda wosadneje cyrkwinskeje rady Jens Gerber (wotlěwa). Woni so za to zasadźeja, zo budźe Wulkoždźarowski pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny restawrowany: domiznowědnik Uwe Donat, wjesny předstejićer Tilo Babick a předsyda wosadneje cyrkwinskeje rady Jens Gerber (wotlěwa).

Pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny we Wulkich Zdźarach chcedźa ponowić

Wobmjetk so wot murje pušća. Wot dwurěčneho napisa „Unseren Gefallenen. Našim padnjenym“ je jenož mało widźeć. Ze stron cyrkwje widźane je napohlad pomnika za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny we Wulkich Ždźarach hišće hrozniši. Horni dźěl połkruha je runje tak rozpukany kaž nutřkowne murje. „Saněrowanje je nuznje trěbne. Jeli nětko njejednamy, so pomnik w originalnym stawje hižo restawrować njehodźi“, praji wjesny předstejićer a gmejnski radźićel Tilo Babick. Jeho zaměr je, pomnik ponowić a 2024 znowa poswjećić. Potom swjeća we Wulkich Zdźarach 650lětne wobstaće wsy.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Wulkoždźarowski pomnik za padnjenych skića zrudny napohlad. Nětko chcedźa jón restawrować a tež serbski napis zaso připrawić. Andreas Kirschke
dalši wobraz (2) Swojoraznosć pomnika je zornowcowy stołp, wobstejacy z wosom jednotliwych kamjenjow.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND